Pearl Elliptic

Kód pro­duk­tu 131 50 021
Pro­duk­tová řada Imi­tace per­el
Jak použí­vat Ruční aplikace
Stro­jní šití
Lep­ení
OBJEDNAT PRODUKT

Rozměry

Níže jsou uve­dené rozměry kamene, které jsou k dis­pozi­ci.

11x9.5 mm

16x14 mm

Barvy

Dos­tup­né barvy. Po vyplnění for­muláře se vám ozveme, zda-li je kom­bi­nace barvy a velikosti dos­tup­ná.

Blue

Bor­deaux

Bronze

Cream

Cream­rose

Dark Blue

Dark Cop­per

Dark Green

Dark Grey

Gold

Laven­der

Light Blue

Light Bur­gundy

Light Cream­rose

Light Green

Light Grey

Peach

Red

Ros­aline

Vanil­la

White

Gemcolours

Ceram­ic Grey

Mag­ic Black

Navy Blue

Aqua Blue

Cran­ber­ry

Salmon Rose

Mala­chite

Sage

Líbí se vám pro­dukt?

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Glamour

IČ: 86783505
DIČ: CZ7552272519

email: info@glamourcz.eu

mobil: +420 602 129 988

Adresa:

Luční 29
468 51 Smržov­ka
Česká Repub­li­ka

..Vyplňte prosím objed­návkový for­mulář níže a my se vám ozveme

Kon­tak­t­ní infor­ma­ce

Vybraná bar­va

Vybraný pokov

Vybraný rozměr

Další infor­ma­ce k pop­távce

Vložením osob­ních úda­jů souh­lasíte s pod­mínka­mi ochrany osob­ních úda­jů

ADRESA

Luční 29, 468 51 Smržov­ka, Česká repub­li­ka