MC Square MAXIMA (2–4mm)

Kód pro­duk­tu 435 23 211
Pro­duk­tová řada Bižuterní kame­ny
Jak použí­vat Zasazování kamenů do epox­i­dové hmo­ty
Fas­tování
Lep­ení
OBJEDNAT PRODUKT

Rozměry

Níže jsou uve­dené rozměry kamene, které jsou k dis­pozi­ci.

2x2 mm

3x3 mm

4x4 mm

Barvy

Dos­tup­né barvy. Po vyplnění for­muláře se vám ozveme, zda-li je kom­bi­nace pokovu, barvy a velikosti dos­tup­ná.

Crys­tal

Jet

White Opal

Black Dia­mond

Aqua Bohem­i­ca

Light Sap­phire

Sap­phire

Mon­tana

Peri­dot

Emer­ald

Olivine

Jon­quil

Topaz

Light Col­orado Topaz

Smoked Topaz

Light Peach

Light Rose

Indi­an Pink

Rose

Fuch­sia

Light Siam

Bur­gundy

Siam

Amethyst

Light Amethyst

Vio­let

Pokovy

Dos­tup­né pokovy. Po vyplnění for­muláře se vám ozveme, zda-li je kom­bi­nace pokovu, barvy a velikosti dos­tup­ná.

Líbí se vám pro­dukt?

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Glamour

IČ: 86783505
DIČ: CZ7552272519

email: info@glamourcz.eu

mobil: +420 602 129 988

Adresa:

Luční 29
468 51 Smržov­ka
Česká Repub­li­ka

..Vyplňte prosím objed­návkový for­mulář níže a my se vám ozveme

Kon­tak­t­ní infor­ma­ce

Vybraná bar­va

Vybraný pokov

Vybraný rozměr

Další infor­ma­ce k pop­távce

Vložením osob­ních úda­jů souh­lasíte s pod­mínka­mi ochrany osob­ních úda­jů

ADRESA

Luční 29, 468 51 Smržov­ka, Česká repub­li­ka