MC Loch Rose VIVA12® 1H

Kód pro­duk­tu 438 61 612
Pro­duk­tová řada Kame­ny s plochým spod­kem
Jak použí­vat Ruční aplikace
Stro­jní šití
OBJEDNAT PRODUKT

Rozměry

Níže jsou uve­dené rozměry kamene, které jsou k dis­pozi­ci.

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

7 mm

8 mm

9 mm

Barvy

Dos­tup­né barevné kom­bi­nace. Po vyplnění for­muláře se vám ozveme, zda-li je barevná kom­bi­nace společně s rozměrem a pokovem dos­tup­ná.

Crys­tal

Jet

Black Dia­mond

Aqua­ma­rine

Aqua Bohem­i­ca

Light Sap­phire

Sap­phire

Mon­tana

Capri Blue

Blue Zir­con

Peri­dot

Emer­ald

Green Tur­ma­line

Olivine

Jon­quil

Cit­rine

Topaz

Light Col­orado Topaz

Smoked Topaz

Rose

Fuch­sia

Sun

Hyacinth

Light Siam

Siam

Amethyst

Light Amethyst

Vio­let

Tan­zan­ite

Pokovy

Dos­tup­né pokovy. Po vyplnění for­muláře se vám ozveme, zda-li je kom­bi­nace pokovu, barvy a velikosti dos­tup­ná.

Líbí se vám pro­dukt?

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Glamour

IČ: 86783505
DIČ: CZ7552272519

email: info@glamourcz.eu

mobil: +420 602 129 988

Adresa:

Luční 29
468 51 Smržov­ka
Česká Repub­li­ka

..Vyplňte prosím objed­návkový for­mulář níže a my se vám ozveme

Kon­tak­t­ní infor­ma­ce

Vybraná bar­va

Vybraný pokov

Vybraný rozměr

Další infor­ma­ce k pop­távce

Vložením osob­ních úda­jů souh­lasíte s pod­mínka­mi ochrany osob­ních úda­jů

ADRESA

Luční 29, 468 51 Smržov­ka, Česká repub­li­ka