MC Chaton Rose VIVA12®

Kód pro­duk­tu 438 11 612
Pro­duk­tová řada Kame­ny s plochým spod­kem
Jak použí­vat Fas­tování
Lep­ení
SS (STONE SIZE) pro kulaté kame­ny – šatony a šatonové růže
OBJEDNAT PRODUKT

Rozměry

Níže jsou uve­dené rozměry kamene, které jsou k dis­pozi­ci. Převod­ní tab­ul­ka velikostí.

ss 5
ss 6
ss 7
ss 8
ss 9
ss 10
ss 12
ss 16
ss 20
ss 30
ss 34
ss 40
ss 48

Barvy

Dos­tup­né barevné kom­bi­nace. Po vyplnění for­muláře se vám ozveme, zda-li je barevná kom­bi­nace společně s rozměrem a pokovem dos­tup­ná.

Crys­tal

Jet

White Opal

Black Dia­mond

Smoked Sap­phire

Aqua­ma­rine

Aqua Bohem­i­ca

Turquoise

Light Sap­phire

Light Sap­phire Opal

Sap­phire

Mon­tana

Deep Sea

Capri Blue

Indi­co­l­ite

Blue Zir­con

Chryso­lite

Chryso­lite Opal

Peri­dot

Emer­ald

Green Tur­ma­line

Eri­nite

Olivine

Kha­ki

Gold Beryl

Jon­quil

Cit­rine

Light Topaz

Topaz

Light Col­orado Topaz

Light Smoked Topaz

Smoked Topaz

Gold Quartz

Light Peach

Rose Opal

Light Rose

Rose

Indi­an Pink

Fuch­sia

Ruby

Sun

Hyacinth

Pad­parad­scha

Coral

Light Siam

Siam

Gar­net

Bur­gundy

Light Bur­gundy

Amethyst

Amethyst Opal

Light Amethyst

Vio­let

Alexan­drite

Tan­zan­ite

Deep Tan­zan­ite

Pokovy

Dos­tup­né pokovy. Po vyplnění for­muláře se vám ozveme, zda-li je kom­bi­nace pokovu, barvy a velikosti dos­tup­ná.

Líbí se vám pro­dukt?

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Glamour

IČ: 86783505
DIČ: CZ7552272519

email: info@glamourcz.eu

mobil: +420 602 129 988

Adresa:

Luční 29
468 51 Smržov­ka
Česká Repub­li­ka

..Vyplňte prosím objed­návkový for­mulář níže a my se vám ozveme

Kon­tak­t­ní infor­ma­ce

Vybraná bar­va

Vybraný pokov

Vybraný rozměr

Další infor­ma­ce k pop­távce

Vložením osob­ních úda­jů souh­lasíte s pod­mínka­mi ochrany osob­ních úda­jů

ADRESA

Luční 29, 468 51 Smržov­ka, Česká repub­li­ka