MC Chaton Rose MAXIMA 15F

Kód pro­duk­tu 438 11 615
Pro­duk­tová řada Kame­ny s plochým spod­kem
Jak použí­vat Nažehlování
OBJEDNAT PRODUKT

Rozměry

Níže jsou uve­dené rozměry kamene, které jsou k dis­pozi­ci. Převod­ní tab­ul­ka velikostí.

ss 5

ss 6

ss 8

ss 10

ss 12

ss 16

ss 20

Barvy

Dos­tup­né barevné kom­bi­nace. Po vyplnění for­muláře se vám ozveme, zda-li je barevná kom­bi­nace společně s rozměrem a pokovem dos­tup­ná.

Crys­tal

Jet

White Opal

Black Dia­mond

Smoked Sap­phire

Aqua­ma­rine

Aqua Bohem­i­ca

Light Sap­phire

Light Sap­phire Opal

Sap­phire

Mon­tana

Deep Sea

Capri Blue

Blue Zir­con

Chryso­lite Opal

Peri­dot

Emer­ald

Eri­nite

Olivine

Jon­quil

Cit­rine

Light Topaz

Topaz

Light Col­orado Topaz

Light Smoked Topaz

Smoked Topaz

Gold Quartz

Light Peach

Rose Opal

Light Rose

Rose

Indi­an Pink

Fuch­sia

Ruby

Sun

Hyacinth

Pad­parad­scha

Light Siam

Siam

Amethyst

Amethyst Opal

Light Amethyst

Tan­zan­ite

Pur­ple Vel­vet

Pokovy

Dos­tup­né pokovy. Po vyplnění for­muláře se vám ozveme, zda-li je kom­bi­nace pokovu, barvy a velikosti dos­tup­ná.

Líbí se vám pro­dukt?

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Glamour

IČ: 86783505
DIČ: CZ7552272519

email: info@glamourcz.eu

mobil: +420 602 129 988

Adresa:

Luční 29
468 51 Smržov­ka
Česká Repub­li­ka

..Vyplňte prosím objed­návkový for­mulář níže a my se vám ozveme

Kon­tak­t­ní infor­ma­ce

Vybraná bar­va

Vybraný pokov

Vybraný rozměr

Další infor­ma­ce k pop­távce

Vložením osob­ních úda­jů souh­lasíte s pod­mínka­mi ochrany osob­ních úda­jů

ADRESA

Luční 29, 468 51 Smržov­ka, Česká repub­li­ka