MC Chaton MAXIMA Pure 15F

Kód pro­duk­tu 431 11 615
Pro­duk­tová řada Bižuterní kame­ny
Jak použí­vat Zasazování kamenů do epox­i­dové hmo­ty
Fas­tování
Lep­ení
SS (STONE SIZE) pro kulaté kame­ny – šatony a šatonové růže
OBJEDNAT PRODUKT

Rozměry

Níže jsou uve­dené rozměry kamene, které jsou k dis­pozi­ci. Převod­ní tab­ul­ka velikostí.

ss 2.5

ss 3

ss 3.5

ss 4

ss 4.5

ss 5

ss 5.5

ss 6

ss 6.5

ss 7

ss 7.5

ss 8

ss 8.5

ss 9

ss 9.5

ss 10

ss 11

ss 11.5

ss 12

ss 13

ss 13.5

ss 14

ss 14.5

ss 15

ss 15.5

ss 16

ss 17

ss 18

ss 19

ss 20

ss 21

ss 22

ss 23

ss 24

ss 25

ss 26

ss 27

ss 28

ss 29

ss 30

ss 34

ss 35

ss 38

ss 39

ss 40

ss 45

ss 47

ss 48

ss 50

Barvy

Dos­tup­né barvy. Po vyplnění for­muláře se vám ozveme, zda-li je kom­bi­nace pokovu, barvy a velikosti dos­tup­ná.

Crys­tal

White Opal

Black Dia­mond

Aqua­ma­rine

Aqua Bohem­i­ca

Light Sap­phire

Sap­phire

Lt. Sap­phire Opal

Mon­tana

Capri Blue

Indi­co­l­ite

Blue Zir­con

Chryso­lite

Chryso­lite Opal

Peri­dot

Emer­ald

Olivine

Kha­ki

Jon­quil

Cit­rine

Light Topaz

Topaz

Light Col­orado Topaz

Lt. Smoked Topaz

Smoked Topaz

Gold Quartz

Light Peach

Light Rose

Rose

Rose Opal

Indi­an Pink

Fuch­sia

Ruby

Sun

Hyacinth

Pad­parad­scha

Light Siam

Siam

Gar­net

Bur­gundy

Amethyst

Amethyst Opal

Light Amethyst

Vio­let

Tan­zan­ite

Pur­ple Vel­vet

Pokovy

Dos­tup­né pokovy. Po vyplnění for­muláře se vám ozveme, zda-li je kom­bi­nace pokovu, barvy a velikosti dos­tup­ná.

Líbí se vám pro­dukt?

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Glamour

IČ: 86783505
DIČ: CZ7552272519

email: info@glamourcz.eu

mobil: +420 602 129 988

Adresa:

Luční 29
468 51 Smržov­ka
Česká Repub­li­ka

..Vyplňte prosím objed­návkový for­mulář níže a my se vám ozveme

Kon­tak­t­ní infor­ma­ce

Vybraná bar­va

Vybraný pokov

Vybraný rozměr

Další infor­ma­ce k pop­távce

Vložením osob­ních úda­jů souh­lasíte s pod­mínka­mi ochrany osob­ních úda­jů

ADRESA

Luční 29, 468 51 Smržov­ka, Česká repub­li­ka