MC Bead Round — Regular Cut

Kód pro­duk­tu 451 19 602
Pro­duk­tová řada Per­le a přívěšky
Jak použí­vat Ruční aplikace
Stro­jní šití
OBJEDNAT PRODUKT

Rozměry

Níže jsou uve­dené rozměry kamene, které jsou k dis­pozi­ci.

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

Barvy

Dos­tup­né barvy. Všech­ny barvy jsou rovněž dos­tup­né v MATT efek­tu. Po vyplnění for­muláře se vám ozveme, zda-li je kom­bi­nace pokovu, barvy a velikosti dos­tup­ná.

Crys­tal

Jet

White Opal

Black Dia­mond

Aqua Bohem­i­ca

Turquoise

Light Sap­phire

Sap­phire

Mon­tana

Capri Blue

Indi­co­l­ite

Chryso­lite

Peri­dot

Emer­ald

Olivine

Jon­quil

Cit­rine

Topaz

Light Col­orado Topaz

Smoked Topaz

Light Rose

Pink Sap­phire

Rose

Fuch­sia

Hyacinth

Light Siam

Siam

Gar­net

Light Bur­gundy

Amethyst

Light Amethyst

Vio­let

Tan­zan­ite

Deep Tan­zan­ite

Pokovy

Dos­tup­né pokovy. Po vyplnění for­muláře se vám ozveme, zda-li je kom­bi­nace pokovu, barvy a velikosti dos­tup­ná. Pokov AB je dos­tup­ný na všech barvách.

Líbí se vám pro­dukt?

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Glamour

IČ: 86783505
DIČ: CZ7552272519

email: info@glamourcz.eu

mobil: +420 602 129 988

Adresa:

Luční 29
468 51 Smržov­ka
Česká Repub­li­ka

..Vyplňte prosím objed­návkový for­mulář níže a my se vám ozveme

Kon­tak­t­ní infor­ma­ce

Vybraná bar­va

Vybraný pokov

Vybraný rozměr

Další infor­ma­ce k pop­távce

Vložením osob­ních úda­jů souh­lasíte s pod­mínka­mi ochrany osob­ních úda­jů

ADRESA

Luční 29, 468 51 Smržov­ka, Česká repub­li­ka