bord GLAMOUR

Chcete-li vstoupit do třpy­tivého a blýskavého svě­ta skleněných korálků a kamínků — jste na správném místě.

Chcete si vyro­bit svo­jí vlast­ní bižu­terii? Chcete si ozdo­bit oděv blýskavý­mi kamínky? Rádi Vám pomůžeme s jakýmko­liv Vaším pro­jek­tem. A pro­to neváhe­jte vstoupit. Jsme tu pro Vás a jsme připraveni plnit vešk­erá vaše přání co v nejkratší dodací lhůtě a věříme, že i naše cen­ová nabíd­ka bude pro Vás vel­mi zají­mavá.

Jsme serios­ní fir­ma, která již něko­lik let úspěšně působí nejen na českém, ale i zahraničním trhu. Naše pro­duk­ty jsou z dílen českých sklářských mis­trů, kteří jsou záruk­ou kval­it­ní a pre­cizní práce, která v našem regionu započala již v 17. sto­letí. Od roku 2015 jsme jed­iný ofi­ciál­ní Autho­rized Dis­trib­u­tor svě­toznámé firmy Pre­ciosa pro Česk­ou repub­liku a v roce 2016 jsme získali cer­ti­fikát Autho­rized Reseller pro Evropu.

Kromě dis­tribuce pro­duk­tů firmy Pre­ciosa se zabýváme i vlast­ní výrobou bižuterních polo­to­varů (bižuterní řetězy, ron­delky, šatonové kuličky…atd.), tex­til­ních polo­to­varů ( štrasová kovová bor­ta, kame­ny v kotlíku…atd.), skleněných tvarových kamenů, skleněných broušených a mačkaných korálků a to vše ve vysoké kval­itě.

ZKRÁŠLOVAT, ZDOBIT a PLNIT všech­na třpy­tivá přání svých zákazníků.“

- Glam­our

CONTACT US